Polityka prywatności i informacja o cookies


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania, dostępu i przesyłania informacji na urządzenia Użytkownika.
1. Administratoremdanych jest S2 Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu (95-100), ul. Cezaka 13 lok 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403845 9, NIP: 525-252-47-39 Regon: 143192780. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 

2. Administrator nie udostępnia danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym, wyjąwszy, gdy jest do tego zobowiązany prawnie bądź wymaga tego prawidłowa realizacja umówionej między Użytkownikiem i Administratorem usługi. Administrator używa adresu e-mail Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych i reklamowych wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika. Administrator ma prawo korzystać z adresu e-mail Użytkownika także dla celu powiadamiania o istotnych zmianach na stronie internetowej lub obsługi Użytkownika.

 

3. Każdy Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych spod dyspozycji Administratora.

Każdy Użytkownik ma prawo w każdym czasie, bez podawania powodu zrezygnować z otrzymywania informacji. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pod adresem: lub kliknąć na link: , który znajduje się w stopce każdej wysłanej wiadomości e-mail.

 

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Wraz z każdorazowo dokonaną zmianą polityki, będzie ona podana do wiadomości Użytkownika na jego adres e-mail. Prywatności. Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec dokonanych zmian, co, o ile uniemożliwiać będzie prawidłową realizację usługi umówionej między Administratorem a Użytkownikiem, spowoduje wygaśnięcie obowiązku świadczenia usługi przez Administratora.

 

 

Polityka cookies

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce cookies. Wraz z każdorazowo dokonaną zmianą polityki, będzie ona umieszczona w tym miejscu. Korzystając z serwisu po tej dacie, Użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Cookies
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: sekretariat@s2projekt.pl.
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon...lub na G+......lub na G+...