Oznaczenia dla niewidomych i niedowidzących

Posted on kw. 8, 2014


Oznaczenia dla niewidomych i niedowidzących

Spółka „S2 Projekt” specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i instalacji urządzeń oraz zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo. Jako pierwsza w kraju nasza Spółka opracowała i zastrzegła model pinezki oraz listwy prowadzącej, zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17 czerwca 2011 r. W oparciu o to rozporządzenie przeprowadzone zostały prace w Metrze Warszawskim i na Dworcu Centralnym w Warszawie w zakresie przystosowania dla osób niewidomych i niedowidzących (w obu lokalizacjach byliśmy również dostawcami oznaczeń oraz nadzorowaliśmy od strony merytorycznej oraz technicznej prace na tych obiektach).

Nasze projekty realizowane są w oparciu o konsultacje z krajowymi i międzynarodowymi specjalistami, co gwarantuje właściwe wykonanie. Jest to o tyle istotne, że polskie normy w sposób niedostateczny regulują te kwestie.

W naszej ofercie znajdują się:

-->urządzenia mechaniczne, typu: „pinezki”, układy doprowadzania, panele dotykowe, systemy antypoślizgowe oraz elektroniczne – takie jak: czujniki ruchu, urządzenia zespolone z czytnikami mowy i czujnikami ruchu, które w sposób kompleksowy pozwolą uczynić każdy obiekt (przystanek, peron, budynek urzędu lub siedzibę firmy) – miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla osób niepełnosprawnych zwłaszcza niewidomych.

Wszystkie te urządzenia są proste w obsłudze i tanie w konserwacji, posiadają stosowne certyfikaty bezpieczeństwa. W połączeniu z doświadczeniem pracowników naszej spółki gwarantuje najwyższą jakość wykonania inwestycji. Ponadto zrealizowane prace pod względem jakości wykonania zawsze podlegają ocenie ekspertów Polskiego Związku Niewidomych oraz Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Nasza oferta dotyczy adaptacji budynków użyteczności publicznej. Obowiązkowo dostosowaniu powinny podlegać urzędy administracji państwowej, stacje kolejowe, stacje metra, przystanki i ciągi komunikacji. Światowe tendencje dotyczące też banków, miejsc kultury, sportu itp. czyli wszystkich miejsc, z których powinny móc swobodnie korzystać osoby niewidome.

 

Realizacje

 

Najważniejsze nasze realizacje to:

  • Dworzec Kolejowy Warszawa Centralna,
  • część Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia,
  • Dworzec Kolejowy Warszawa Zachodnia,
  • Dworzec Kolejowy Gdynia,
  • Urząd Starostwa Warszawskiego-Zachodniego
  • Metro Warszawskie (częściowo)
  • Dworzec Kolejowy Lębork

Z naszych oznaczeń korzystają niewidomi i niedowidzący Stowarzyszenia Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Ponadto wyprodukowane przez nas stalowe grzybki wykorzystane zostały do oznaczenia niebezpiecznych stref w Metrze Warszawskim.

 

Polskie Pinezki

Od 2009 roku nasza Spółka opracowuje system oznaczeń poziomych dla osób niewidomych i niedowidzących. Jako pierwsza w kraju nasza Spółka opracowała i zastrzegła model pinezki oraz listwy prowadzącej, zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 17 czerwca 2011 r.

Oznaczenia dla niewidomych są powszechnie stosowane w Europie i na Świecie, jako zabezpieczenie np. peronów kolejowych, stacji metra, przystanków komunikacji miejskiej oraz obiektów użyteczności publicznej.

Czytaj więcej o pinezkach w Polsce

W Polsce oznaczenia dla niewidomych i niedowidzących dopiero pojawiają się na nowych oraz modernizowanych obiektach. Badania potwierdzają, że wykonany przy krawędzi pas ostrzegawczy z wyczuwanych pod stopą „grzybków” nie pozwala osobie niewidomej na przekroczenie bez uprzedniego nastąpienia lub natrafienia na niego laską.

Zastosowane grzybki ostrzegawcze na krawędziach i w miejscach wysoce niebezpiecznych (perony, krawędzie, schody) podnoszą bezpieczeństwo i komfort podróżowania osób niewidomych i niedowidzących. Mogą one bezpiecznie stąpać, po schodach, za sprawą żółto-odblaskowych pasów, umieszczanych na powierzchni stopni i ich płaszczyźnie czołowej. Listwy prowadzące natomiast mają za zadanie umożliwić proste dotarcie na odpowiedni peron lub sektor, wyznaczając w ten sposób ciągi komunikacyjne.

 

Powierzchnie ostrzegawcze

--> to rodzaj oznakowania poziomego montowanego na krawędzi peronu, bez konieczności demontażu istniejącej nawierzchni. Stosuje się je, jako szeroki pas wzdłuż krawędzi peronu. Są to guzy rozłożone równomiernie na danej powierzchni w równych odstępach, które sprawiają, że jest ona doskonale wyczuwalna pod stopami. Dodatkowym elementem pomagającym w lokalizacji przez osoby niewidome jest wyraźny i charakterystyczny dźwięk powstający podczas przesuwania laski dla niewidomych po oznaczonej powierzchni.

Oznakowane obiekty są przyjazne nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również dla wszystkich obywateli, którzy w przypadku sytuacji zagrożenia (np. zbytnie zbliżenie się do krawędzi peronu), będą ostrzegani o niebezpieczeństwie.

 

Taśmy i nakładki antypoślizgowe

Ekonomiczne i trwałe rozwiązanie problemu śliskiej powierzchni, zapewniające bezpieczeństwo na schodach, korytarzach, czy stromych podjazdach.

Zabezpieczenia antypoślizgowe mogą zostać użyte w każdym pomieszczeniu, szczególnie w urzędach, szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej.

Taśmy i nakładki antypoślizgowe są odporne na działanie warunków atmosferycznych.

s2 projekt oznaczenia dla niewidomych ożarów 2

s2 projekt oznaczenia dla niewidomych ożarów 2

 
 

Współpraca z nami

Współpraca składa się z trzech etapów, różniących się zakresem i charakterem pracy, wielkością wprowadzanych zmian i związanych z nimi kosztami.

Najważniejsze to wykonanie fachowego audytu dla istniejących i nowopowstających inwestycji wraz z zaopiniowaniem go w środowisku osób niewidomych, wykonanie projektu wykonawczego z kosztorysem prac, realizacja i aprobata prac w Polskim Związku niewidomych.

Etap pierwszy

-->to analiza wykonana przez specjalistę w zakresie przystosowania obiektów architektonicznych. Na tym etapie oceniane jest bezpieczeństwo, dostępność obiektu oraz jakość oznakowań dla potrzeb osób niewidomych.

W trakcie przeprowadzania audytu ocenie podlegają ciągi komunikacyjne (system oznakowań, schody, pochylnie, windy); punkty specjalne: okienka obsługi klienta, kasy, toalety; tablice informacyjne, pomieszczenia służące obsłudze; teren przylegający: chodnik, lokalizacja klombów, koszy na śmieci i innych przeszkód architektonicznych; oznakowanie dojazdu; pobliskich przystanków komunikacji;system oznakowań tymczasowych. Wynikiem przeprowadzonej oceny jest raport zawierający opis, dokumentację fotograficzną oraz listę wymaganych adaptacji z podziałem na grupy (zmiany architektoniczne duże i drobne prace, wymagane oznakowania informacyjno-ostrzegawcze, inne zmiany wspomagające adaptację).

Etap drugi

-->to realizacja zatwierdzonych prac zgodnie z wytycznymi raportu, projektami oraz kosztorysem. Prowadzone prace nie obejmują naruszania struktur architektonicznych budynków

W ramach tego etapu na terenie budynku: nanosimy oznakowania ostrzegawcze i prowadzące pionowe i poziome, usuwamy przeszkody w ciągach komunikacyjnych, wprowadzamy oznakowania pięter, pokoi, pomieszczeń i biur obsługi, montujemy systemy informacji głosowej i wspomagania obsługi dokumentów w punktach obsługi.

Etap trzeci

--> to zmiany architektoniczne, wymagające prowadzenia prac budowlanych. Niezbędne jest przygotowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.

Dotyczy przebudowy takich elementów jak: schody, pochylnie, barierki, wykusze drzwiowe i okienne, a także korekcji krawężników z montażem płyt zawierających oznakowania wypukłe. Ponadto w ramach tego etapu wprowadzamy nowy system oświetlenia i redukcji powierzchni błyszczących oraz sygnalizację akustyczną na przejściach dla pieszych, przy klatkach schodowych itp.

Każdy z trzech etapów kończy się odbiorem prac w obecności eksperta z Polskiego Związku Niewidomych, potwierdzającego zgodność wykonania z wymaganiami raportu.

 
 

Niewidomi - w Polsce i na świecie

Na świecie liczba osób z wadami wzroku wg. WHO wynosi około 285 milionów, co stanowi 4,2% ogółu populacji. W Polsce to grupa około 100 tysięcy osób. Unia Europejska kładzie obecnie szczególny nacisk na równe traktowanie wszystkich obywateli. Zaleca wprowadzanie rozwiązań mających zapewnić osobom z dysfunkcją wzroku niezależność, integrację społeczną i zawodową.

S2 Projekt Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw tym tendencjom, oferując kompleksowe rozwiązania: zwiększające dostępność przestrzeni publicznej, likwidujące bariery i dające możliwość usamodzielniania się osób niewidomych i niedowidzących.

W Polsce...

przez lata nie były wykonywane żadne inwestycje w zakresie adaptacji obiektów dla potrzeb osób niewidomych. Wynikało to z braku odpowiednich norm i przepisów. W ostatnim czasie dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących przystosowano Dworzec Centralny i Metro w Warszawie - jest to zasługa współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych oraz organizacjami zajmującymi się sprawami osób niewidomych i niedowidzących działającymi przy Parlamencie Europejskim.

Jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania odpowiadające międzynarodowym kryteriom i dające gwarancje poprawności wykonania inwestycji.

 

Troska...

...o osoby niepełnosprawne to jeden z zasadniczych obowiązków administracji publicznej.

Niewidomi

Galeria naszych realizacji

close
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon...lub na G+......lub na G+...